logo

Witamy!

Szanowni Państwo!

Rozwój gospodarczy i ciągłe przemiany na rynku krajowym i rynkach zagranicznych nieodzownie związane są ze wzrostem konkurencji, a tym samym z koniecznością ciągłego doskonalenia swoich usług, tak aby sprostać wymaganiom rynku i coraz silniejszej konkurencji.

Działania podjęte w tym kierunku wymagają dużego nakładu pracy. Niejednokrotnie firmy skupiając się na swoim podstawowym profilu działalności, nie są w stanie wygospodarować czasu na procesy doskonalenia się lub usługi dodatkowe, konieczne w prowadzeniu każdej działalności. Dlatego coraz częściej korzystają z pomocy firm zewnętrznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Firma MBA CONSULTING oferuje Państwu usługi w następujących dziedzinach:

  1. Systemy Zarządzania:
    • Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 (projektowanie, wdrażanie, szkolenia, audity, pomoc w wyborze jednostki certyfikującej);
    • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 (projektowanie, wdrożenia, szkolenia, audity, pomoc w wyborze jednostki certyfikującej);
    • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami systemu EMAS (projektowanie, wdrożenia, szkolenia, audity, pomoc w wyborze jednostki certyfikującej);
  2. Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programów rolnośrodwiskowych;
  3. Wykonywanie map i planów w technologii GIS (Geographic Information System).

W przyszłości będziemy rozszerzać naszą ofertę, związaną z systemami zarządzania oraz z pozostałą działalnością jak również wprowadzać nowe usługi, tak aby zapewnić Państwa firmie kompleksową obsługę.

Z poważaniem:
Zespół MBA